W niedzielę 17 grudnia w Klubie Polskim odbyło się zebranie członków Polish American Center w San Antonio. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe, po czym przystąpiono do procedury wyboru nowego Zarządu. W skład nowego Zarządu Polish American Center weszli:

President  -  Renata Kukliński

1st Vice President  -  Zdzisław Salwa

2nd Vice President  -  Elżbieta Hajlasz

Financial Secretary  -  Marek Kiełtyka

Treasurer  -  Anna Karina Bogush

Recording Secretary  -  Anna Grobelny

Sergeant of Arms  -  Józef Krużel

Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy!

Po wyborach nowo wybrany skład został zaprzysiężony, po czym doszło do wspólnego zebrania ustępującego i nowego Zarządu. Pod głosowanie został poddany projekt dwuletniej kadencji każdego następnego Zarządu, włącznie z ostatnio wybranym.