ZASADY I FORMULARZ

Członkiem stowarzyszenia Polish American Center (w skrócie PAC) może zostać każdy mieszkaniec Teksasu, który ukończył 18 lat. PAC ma dwa rodzaje członkostwa: Basic Member i Full Member.

Basic Member

Członek "Basic Member" ma prawo do uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych przez stowarzyszenie PAC, udziału w imprezach i spotkaniach Klubu Polskiego.

Full Member

Członek "Full Member" ma prawo do udziału w wyborach władz stowarzyszenia oraz ma prawo być wybieranym do władz stowarzyszenia. Członek "Full Member" ma prawo do uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych przez stowarzyszenie PAC, udziału w imprezach i spotkaniach Klubu Polskiego. Członek "Full Member" jest zobligowany do udziału w General Meeting, pomocy w pracach Zarządu, dbania o dobre imię stowarzyszenia PAC.

Klub Polski

Klub Polski jest miejscem działania Polish American Center i jego członków Właścicielem Klubu Polskiego, budynku i posesji jest Polish American Center.SKŁADKI

Mamy dostępne dwa rodzaje członkostwa:

  1. Członkostwo podstawowe (Basic Member)  -  $20.00 / rok
  2. Członkostwo pełne (Full Member) -  wykupiona polisa na życie PNA, składka zależna od wieku i wysokości sumy ubezpieczenia