W skład nowego Zarządu Polish American Center weszli:

President  -  Anna Karina Bogush

1st Vice President  -  Elżbieta Hajlasz

Financial Secretary  -  Marek Kiełtyka

Treasurer  -  Zdzisław Salwa

Sergeant of Arms  -  Józef Krużel