W skład nowego Zarządu Polish American Center weszli:

President  -  Anna Karina Bogush

1st Vice President  -  Elżbieta Hajlasz

2nd Vice President, Treasurer - Zdzisław Salwa

Financial Secretary  -  Marek Kiełtyka

Captain of Arm, Recording Secretary  -  Alan Bogush